Doping w Sporcie - Konfererencja Pomorskiej Federacji Sportu 2018

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 27.11.2018 12:00

zakończona

Opis wydarzenia
W dniach 30.11-1.12.2018 na Wyspie Sobieszewskiej w Hotelu Orle (Gdańsk, ul. Lazurowa 8) odbędzie się konferencja Pomorskiej Federacji Sportu.  Tematem konferencji będzie "Antydoping w sporcie". 
Prelegentami będą pracownicy: 
  • Polskiej Agencji Antydopingowej, 
  • Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej, 
  • Instytutu Sportu.

Ramy czasowe konferencji: 30.11.2018 od godz. 16:00 do 1.12.2018 do ok. godz. 14:00.
Szczegółowy program wkrótce zostanie przesłany na adres email podany w formularzu rejestracyjnym będzie również dostępny na stronie www.pfsg.pl .

Zapraszamy trenerów, instruktorów szkolenia młodzieżowego do wzięcia udziału w konferencji.

Udział jest bezpłatny dla trenerów spełniających wymogi wskazane w Ustawie o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz.U.2018.1263 t.j. z dnia 2018.06.29) *.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji.

*  w przypadku nie powiadomienia do 26.11.2018 o rezygnacji z udziału w konferencji zarejestrowany uczestnik poniesie koszty udziału w wysokości 200 zł 
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 30.11.2018 16:00
Zakończenie: 01.12.2018 14:00

Gdańsk - Sobieszewo ul.Lazurowa 8,

Strona wydarzenia:
www.pfsg.pl

Udostępnij znajomym:

Organizator
Pomorska Federacja Sportu

al. Zwycięstwa 51

sekretariat@pfsg.pl
535061911